Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł chemiczny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 3 814 035 000 PLN
  •   Zysk netto 448 044 000 PLN
  •   Zysk na akcję 23.59 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 874 330 000 PLN
  •   Aktywa 3 856 346 000 PLN
  •   Zatrudnienie 4 519 osób

Struktura akcjonariatu  • 96% - Grupa Azoty S.A.
  • 4% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Hubert Kamola prokurent 0 0% Tak
Ryszard Bartczak prokurent 0 0% Nie
Anna Gol prokurent 0 0% Nie
Marian Rybak prezes zarządu 0 0% Tak
Zenon Pokojski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Wojciech Kozak wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Kapłucha członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Cezary Możeński przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Wójtowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Koziara wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Bartuzi członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Skolmowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz