Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł chemiczny

Indeks giełdowy: WIG-30 WIG-40 WIG-RESPECT WIG-CHEMIA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 10 024 405 000 PLN
 •   Zysk netto 691 848 000 PLN
 •   Zysk na akcję 6.14 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 9 869 950 000 PLN
 •   Aktywa 10 777 169 000 PLN
 •   Zatrudnienie 13 928 osób

Struktura akcjonariatu • 33% - Skarb Państwa
 • 21% - Norica Holding S.à r.l.
 • 10% - ING OFE
 • 9% - TFI PZU S.A.
 • 6% - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • 21% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Jarczewski prezes zarządu 0 0% Tak
Krzysztof Jałosiński wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Andrzej Skolmowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Marian Rybak wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Witold Szczypiński wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Marek Kapłucha wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Artur Kopeć członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Klikowicz członek rady nadzorczej 190 ~0% Tak
Ryszard Trepczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Mroczkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Kucharski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ewa Lis członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jacek Obłękowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Monika Kacprzyk – Wojdyga przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Paprocki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Kapka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Przemysław Lis członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz