Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 7 637 000 PLN
  •   Zysk netto -3 774 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.76 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 6 350 000 PLN
  •   Aktywa 51 715 000 PLN
  •   Zatrudnienie 4 osób

Struktura akcjonariatu  • 47% - KCI S.A.
  • 53% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Hajdarowicz prezes zarządu 2 321 429 46.79% Nie
Piotr Łysek wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Dariusz Bąk prezes zarządu 0 0% Nie
Iwona Liszka-Majkowska wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Agata Kalińska wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Hajdarowicz przewodniczący rady nadzorczej 2 321 429 46.79% Nie
Bogusław Kośmider członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Zdebski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Kazimierz Hajdarowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Ewa Machnik-Ochała wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Eryk Kłopotowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dorota Hajdarowicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Maria Wysocka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Dworak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Agata Kalińska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz