Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł spożywczy

Indeks giełdowy: WIG-SPOŻYWCZY

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 933 046 000 PLN
  •   Zysk netto 31 673 000 PLN
  •   Zysk na akcję 3.92 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 235 970 000 PLN
  •   Aktywa 593 765 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 42% - Bogusław Kowalski
  • 15% - Graal S.A (zależna od Piotra i Bogusława Kowalskiego)
  • 10% - Nationale – Nederlanden PTE S.A.
  • 33% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogusław Kowalski prezes zarządu 3 551 380 44.08% Tak
Piotr Kowalski członek zarządu 220 000 2.73% Tak
Justyna Frankowska członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Kubica członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Bykowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Dukowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wiesław Łatała przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Maciejewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Gerard Bronk przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz