Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Global Cosmed Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł farmaceutyczny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 226 655 000 PLN
  •   Zysk netto 4 293 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.12 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 159 900 000 PLN
  •   Aktywa 147 013 000 PLN
  •   Zatrudnienie 274 osób

Struktura akcjonariatu  • 81% - Blackwire Ventures Sp. z o.o.
  • 9% - Trigon TFI S.A.
  • 10% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Ewa Wójcikowska prezes zarządu 270 000 0.60% Tak
Aleksandra Gawrońska członek zarządu 110 000 0.24% Tak
Urszula Matracka prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andreas Mielimonka przewodniczący rady nadzorczej 125 390 0.35% Tak
Magdalena Mazur członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Arthur Mielimonka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marian Sułek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Wasilewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Global Cosmed Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz