Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 52 397 000 PLN
  •   Zysk netto 16 536 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.43 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 68 740 000 PLN
  •   Aktywa 161 936 000 PLN
  •   Zatrudnienie 48 osób

Struktura akcjonariatu  • 39% - Jan Kuchno
  • 9% - Piotr Kuchno
  • 5% - AgioFunds TFI SA
  • 47% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Kulesza prezes zarządu 254 000 2.19% Tak
Grażyna Jankowska-Kuchno członek zarządu 2 000 0.02% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Kuchno przewodniczący rady nadzorczej 4 570 000 39.42% Tak
Piotr Kuchno członek rady nadzorczej 1 030 000 8.89% Tak
Marta Kuchno członek rady nadzorczej 200 000 1.72% Tak
Mieczysław Litwin członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ryszard Jankowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sławomir Trojanowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Litwin członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz