Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Rynek kapitałowy

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-DIV WIG-RESPECT

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 327 890 000 PLN
  •   Zysk netto 123 719 000 PLN
  •   Zysk na akcję 2.95 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 508 890 000 PLN
  •   Aktywa 1 022 815 000 PLN
  •   Zatrudnienie 369 osób

Struktura akcjonariatu  • 35% - Skarb Państwa
  • 65% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Kułakowski wiceprezes zarządu 25 ~0% Tak
Paweł Tamborski prezes zarządu 0 0% Tak
Karol Półtorak wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Grzegorz Zawada wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Mirosław Szczepański wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Adam Maciejewski prezes zarządu 0 0% Nie*
Beata Jarosz wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiesław Rozłucki przewodniczący rady nadzorczej 25 ~0% Tak
Andrzej Ladko członek rady nadzorczej 25 ~0% Nie
Jacek Lewandowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Słomski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Wierzbowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Maj członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogdan Klimaszewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Piłat członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dariusz Kacprzyk członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz