Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 2 053 999 000 PLN
  •   Zysk netto 275 283 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.20 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 892 170 000 PLN
  •   Aktywa 23 182 909 000 PLN
  •   Zatrudnienie 7 044 osób

Struktura akcjonariatu  • 57% - Leszek Czarnecki
  • 5% - Aviva OFE
  • 5% - ING OFE
  • 33% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Kaczmarek prezes zarządu 24 000 ~0% Tak
Izabela Lubczyńska członek zarządu 4 518 ~0% Tak
Radosław Boniecki wiceprezes zarządu 0 0% Nie
František Babický członek zarządu 0 0% Tak
Rafał Juszczak wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Krzysztof Florczak członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Leszek Czarnecki przewodniczący rady nadzorczej 417 675 237 57.11% Tak
Remigiusz Baliński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 197 743 0.03% Tak
Marek Grzegorzewicz członek rady nadzorczej 101 963 0.01% Tak
Andrzej Błażejewski członek rady nadzorczej 61 041 0.01% Tak
Adam Maciejewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Longin Kula członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz