Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 122 276 000 PLN
  •   Zysk netto -45 205 000 PLN
  •   Zysk na akcję -4.80 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 990 000 PLN
  •   Aktywa 114 635 000 PLN
  •   Zatrudnienie 521 osób

Struktura akcjonariatu  • 41% - Bogdan i Lucyna Fota
  • 59% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bartłomiej Serek prokurent 0 0% Tak
Magdalena Madejska prokurent 0 0% Tak
Jakub Fota prezes zarządu 0 0% Tak
Krzysztof Wilkiel członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogdan Fota wiceprzewodniczący rady nadzorczej 3 900 000 41.42% Nie
Waldemar Dunajewski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jakub Kaczyński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Arkadiusz Bakierzyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michael Kowalik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Żurański członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Wilkiel członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz