Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł motoryzacyjny

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 765 584 000 PLN
  •   Zysk netto 78 913 000 PLN
  •   Zysk na akcję 5.72 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 336 110 000 PLN
  •   Aktywa 1 431 948 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 788 osób

Struktura akcjonariatu  • 81% - Goodyear S.A.
  • 19% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Stanisław Cieszkowski prezes zarządu 430 ~0% Tak
Ireneusz Maksymiuk członek zarządu 0 0% Tak
Radosław Bółkowski członek zarządu 0 0% Nie
Mariusz Solarz członek zarządu 0 0% Nie
Leszek Szafran członek zarządu 0 0% Nie
Michał Mędrek członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Maciej Mataczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Łukasz Rędziniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Janusz Raś członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Wójcik członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dominikus Golsong wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Pryczek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Karl Brocklehurst członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Renata Kowalska-Andres członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz