Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 311 374 000 PLN
 •   Zysk netto -49 658 000 PLN
 •   Zysk na akcję -2.14 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 121 730 000 PLN
 •   Aktywa 262 718 000 PLN
 •   Zatrudnienie 469 osób

Struktura akcjonariatu • 28% - Sławomir Bajor wraz z B.S.K. Return S.A.
 • 21% - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 13% - ArcelorMittal Poland S.A.
 • 9% - ArcelorMittal Flat Carbone Europe S.A.
 • 6% - Akcje własne
 • 5% - HW Pietrzak Holding S.A.
 • 18% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Konrad Miterski prezes zarządu 24 011 0.10% Tak
Jacek Podwiński wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Włodzimierz Kasztalski członek zarządu 0 0% Tak
Krzysztof Kasprzycki wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Sławomir Bajor członek rady nadzorczej 6 979 732 28.44% Tak
Piotr Chała członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogusław Leśnodorski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Martyna Goncerz-Dachowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Hubert Pietrzak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Lech Skrzypczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Surojit Ghosh członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Makowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz