Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 109 281 000 PLN
 •   Zysk netto 8 885 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.93 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 203 160 000 PLN
 •   Aktywa 173 090 000 PLN
 •   Zatrudnienie 221 osób

Struktura akcjonariatu • 27% - Macalado Limited
 • 26% - Chikao Limited
 • 19% - ING PTE S.A.
 • 7% - Daniel Janusz
 • 7% - Magdalena Łabudzka-Janusz
 • 14% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Daniel Janusz prezes zarządu 3 255 551 34.13% Tak
Piotr Wielesik członek zarządu 210 000 2.20% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Magdalena Łabudzka -Janusz przewodniczący rady nadzorczej 3 137 615 32.90% Tak
Maciej Janusz członek rady nadzorczej 6 992 0.07% Tak
Jakub Marcinowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Suchnicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Kowalski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz