Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 800 976 000 PLN
  •   Zysk netto 51 487 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.11 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 784 850 000 PLN
  •   Aktywa 1 258 940 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 495 osób

Struktura akcjonariatu  • 71% - TDJ Equity I sp. z o.o.
  • 10% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 6% - Aviva OFE
  • 13% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Beata Zawiszowska wiceprezes zarządu 321 000 0.07% Tak
Zbigniew Fryzowicz wiceprezes zarządu 2 568 ~0% Nie
Zdzisław Szypuła wiceprezes zarządu 1 497 ~0% Nie
Mirosław Bendzera prezes zarządu 0 0% Tak
Henryk Sok wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Domogała przewodniczący rady nadzorczej 8 106 855 1.68% Tak
Tadeusz Uhl członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Czesław Kisiel wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Osowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Gelner członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogusław Galewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz