Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FAM GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 87 408 000 PLN
  •   Zysk netto 9 375 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.29 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 63 770 000 PLN
  •   Aktywa 100 180 000 PLN
  •   Zatrudnienie 351 osób

Struktura akcjonariatu  • 44% - Copernicus Capital TFI
  • 26% - Maumee Bay LLC
  • 30% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Relidzyński prezes zarządu 0 0% Tak
Sławomir Chrzanowski członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Bielowicki przewodniczący rady nadzorczej 17 836 520 55.94% Tak
Andrzej Różycki członek rady nadzorczej 2 394 038 7.51% Tak
Tomasz Firczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 2 043 397 6.41% Tak
Jacek Przybył członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Janas członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz