Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 256 401 000 PLN
  •   Zysk netto 7 928 000 PLN
  •   Zysk na akcję 2.54 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 54 070 000 PLN
  •   Aktywa 286 202 000 PLN
  •   Zatrudnienie 637 osób

Struktura akcjonariatu  • 60% - KARBON 2 Sp. o.o.
  • 40% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Zdzisław Bik prezes zarządu 0 0% Tak
Maksymilian Klank wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Zofia Guzy wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tadeusz Demel przewodniczący rady nadzorczej 400 0.01% Tak
Józef Dubiński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Stanisław Bik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Matczewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Włodzimierz Grudzień członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz