Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł drzewny

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-DIV

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 954 275 000 PLN
 •   Zysk netto 84 373 000 PLN
 •   Zysk na akcję 3.55 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 1 276 320 000 PLN
 •   Aktywa 738 350 000 PLN
 •   Zatrudnienie 3 049 osób

Struktura akcjonariatu • 32% - MaForm SARL
 • 12% - MetLife OFE
 • 10% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 5% - ING OFE
 • 41% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Gert Coopmann członek zarządu 50 000 0.21% Tak
Klaus Dieter Dahlem członek zarządu 50 000 0.21% Tak
Dariusz Bilwin prokurent 1 500 0.01% Nie
Maciej Formanowicz prezes zarządu 0 0% Tak
Mariusz Gazda członek zarządu 0 0% Tak
Maria Florczuk członek zarządu 0 0% Tak
Rafał Prendke członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Zbigniew Sebastian przewodniczący rady nadzorczej 300 ~0% Tak
Stanisław Krauz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Stefan Golonka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Domagalski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Smardzewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Władysław Frasyniuk członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz