Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 92 979 000 PLN
 •   Zysk netto 3 750 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.87 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 58 780 000 PLN
 •   Aktywa 176 894 000 PLN
 •   Zatrudnienie 532 osób

Struktura akcjonariatu • 47% - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • 26% - SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • 7% - Krzysztof Jędrzejewski
 • 6% - Michał Tatarek z podmiotami powiązanymi
 • 14% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
E. Longin Wons prezes zarządu 28 000 0.65% Tak
Maciej Michalik wiceprezes zarządu 4 822 0.11% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Michał Tatarek członek rady nadzorczej 261 000 6.04% Tak
Marcin Siarkowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Rogatko członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Regulski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Aneta Falecka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Joanna Bryx-Ogrodnik przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Janusz A. Strzępka członek rady nadzorczej 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w radzie nadzorczej spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz