Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-DIV

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 550 131 000 PLN
 •   Zysk netto 48 549 000 PLN
 •   Zysk na akcję 3.85 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 693 980 000 PLN
 •   Aktywa 323 271 000 PLN
 •   Zatrudnienie 915 osób

Struktura akcjonariatu • 20% - Jerzy Pater
 • 20% - Stanisław Cymbor
 • 10% - AMPLICO OFE
 • 10% - Piotr Mikrut
 • 10% - Rafał Mikrut
 • 6% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 24% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Mikrut prezes zarządu 1 254 166 9.94% Tak
Witold Waśko wiceprezes zarządu 198 ~0% Tak
Joanna Wróbel-Lipa wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Pater wiceprzewodniczący rady nadzorczej 2 541 667 20.14% Tak
Stanisław Cymbor przewodniczący rady nadzorczej 2 541 667 20.14% Tak
Stanisław Mikrut członek rady nadzorczej 33 333 0.26% Tak
Dariusz Orłowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Łapiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz