Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 12 161 PLN
  •   Zysk netto -970 318 PLN
  •   Zysk na akcję -0.07 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 26 250 000 PLN
  •   Aktywa 24 891 294 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 62% - Piotr Sieradzan
  • 38% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Sieradzan prezes zarządu 8 567 000 62.01% Nie
Grzegorz Pietrucha członek zarządu 300 ~0% Nie
Adrian Dzielnicki wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Agnieszka Potocka-Ołubiec członek zarządu 0 0% Nie
Wojciech Grzegorczyk prezes zarządu 0 0% Nie
Wojciech Gudaszewski wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Bubela przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Tadeusz Sieradzan członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tadeusz Gudaszewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Paweł Jasiński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Mieczysław Wójciak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Michał Jaskólski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marianna Kowalska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Sokolnicki członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Magdalena Grzybowska przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Zofia Dzielnicka członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz