Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 91 287 000 PLN
  •   Zysk netto 22 617 000 PLN
  •   Zysk na akcję 4.04 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 249 200 000 PLN
  •   Aktywa 119 288 000 PLN
  •   Zatrudnienie 217 osób

Struktura akcjonariatu  • 29% - Corpor Capital sp. z o.o.
  • 29% - KL Investment sp. z o.o.
  • 12% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 30% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Lewandowski prezes zarządu 1 642 265 29.33% Tak
Agata Rosa członek zarządu 5 005 0.09% Tak
Jolanta Zendran wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Agnieszka Papaj członek rady nadzorczej 3 000 0.05% Tak
Joanna Smereczańska-Smulczyk członek rady nadzorczej 3 000 0.05% Tak
Paweł Filipiak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Ryszard Petru wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Wanda Ronka-Chmielowiec członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz