Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ES-System Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 184 160 000 PLN
 •   Zysk netto 8 414 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.20 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 115 730 000 PLN
 •   Aktywa 187 293 000 PLN
 •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu • 28% - Bożena Ciupińska - pośrednio poprzez Augusta Investment Sp. z o.o.
 • 20% - Bogusław Pilszczek - pośrednio poprzez Bowen Investments S.a.r.l.
 • 12% - Jacek Wysocki – pośrednio poprzez Hedland Sp. z o.o.
 • 10% - Aviva OFE
 • 8% - Marta Pilszczek
 • 5% - Quercus TFI S.A.
 • 17% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogusław Pilszczek prezes zarządu 8 587 265 20.04% Nie
Mirosław Butryn wiceprezes zarządu 50 133 0.12% Tak
Rafał gawrylak prezes zarządu 1 000 ~0% Tak
Mikołaj Wierzbicki wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bożena Ciupińska przewodniczący rady nadzorczej 12 125 355 28.29% Tak
Bogusław Pilszczek wiceprzewodniczący rady nadzorczej 8 587 265 20.04% Nie
Jacek Wysocki członek rady nadzorczej 4 966 902 11.59% Tak
Leszek Ciupiński członek rady nadzorczej 99 926 0.23% Tak
Radosław Wojciechowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Arkadiusz Chojnacki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Rafał Maciejewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Burdzy członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ES-System Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz