Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł tworzyw sztucznych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 675 100 000 PLN
  •   Zysk netto -16 470 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.42 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 171 550 000 PLN
  •   Aktywa 467 779 000 PLN
  •   Zatrudnienie 830 osób

Struktura akcjonariatu  • 39% - Finergis Investments Limited
  • 20% - OFE PZU „Złota Jesień”
  • 10% - PKO OFE
  • 31% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Polaczek wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Tadeusz Nowicki prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Górski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Stańczuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Maj członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Katarzyna Górska-Bednarska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Grelowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Kaczorowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tadeusz Iwanowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz