Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ERG Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł tworzyw sztucznych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 84 231 000 PLN
 •   Zysk netto 1 435 000 PLN
 •   Zysk na akcję 1.77 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 16 820 000 PLN
 •   Aktywa 62 647 000 PLN
 •   Zatrudnienie 163 osób

Struktura akcjonariatu • 21% - Dariusz Purgał
 • 8% - ERG S.A.
 • 7% - Grzegorz Tajak
 • 7% - Metalskład Sp. z o.o.
 • 57% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Tajak członek zarządu 58 965 6.81% Tak
Robert Groborz prezes zarządu 0 0% Tak
Piotr Szewczyk członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Purgał członek rady nadzorczej 184 274 21.28% Tak
Anna Koczur-Purgał przewodniczący rady nadzorczej 7 736 0.89% Tak
Izabela Wesołowska członek rady nadzorczej 3 150 0.36% Tak
Marek Migas wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Maria Czyżewicz-Tajak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ERG Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz