Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Erbud Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 1 763 282 000 PLN
 •   Zysk netto 31 689 000 PLN
 •   Zysk na akcję 2.18 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 354 380 000 PLN
 •   Aktywa 1 098 889 000 PLN
 •   Zatrudnienie 2 044 osób

Struktura akcjonariatu • 32% - Wolff & Müller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG w tym Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG
 • 17% - DGI Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyAktywów Niepublicznych
 • 10% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 9% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 6% - Adler Properties Sp. z o.o.
 • 6% - Dariusz Grzeszczak
 • 20% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Grzeszczak członek zarządu 2 910 160 22.71% Tak
Józef Zubelewicz członek zarządu 971 587 7.59% Tak
Mirosław Młynarski prokurent 17 786 0.14% Nie
Radosław Kałamaga prokurent 12 567 0.10% Nie
Agnieszka Głowacka prokurent 8 300 0.06% Nie
Piotr Dobosz prokurent 7 714 0.05% Nie
Bogdan Durr prokurent 7 708 0.06% Nie
Kryspin Jarosz prokurent 6 780 0.06% Nie
Włodzimierz Czystowski prokurent 6 621 0.05% Nie
Piotr Augustyniak prokurent 2 644 0.02% Nie
Walenty Twardy prokurent 2 100 0.02% Nie
Maciej Wyrzykowski prokurent 1 900 0.01% Nie
Paweł Smoleń członek zarządu 0 0% Nie
Waldemar Kozłowski prokurent 0 0% Nie
Tomasz Krzywicki prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Albert Dürr członek rady nadzorczej 14 500 0.11% Tak
Udo Berner przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Józef Olszyński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Gabriel Główka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Janusz Lewandowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Otto członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zofia Dzik członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Erbud Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz