Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 841 826 000 PLN
  •   Zysk netto 17 463 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.97 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 161 460 000 PLN
  •   Aktywa 424 559 000 PLN
  •   Zatrudnienie 782 osób

Struktura akcjonariatu  • 62% - W.A.M. Sp. z o.o.
  • 5% - Jarosław Więcek
  • 5% - Michał Więcek
  • 28% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jarosław Więcek wiceprezes zarządu 910 581 5.06% Tak
Michał Więcek prezes zarządu 909 000 5.05% Tak
Lucjan Noras członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Stanisław Więcek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Olszewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Henryk Kawalski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Pyka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Władysław Komarnicki wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz