Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ENEA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Energetyka

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-DIV WIG-ENERGIA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 10 081 083 000 PLN
  •   Zysk netto -398 878 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.99 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 988 300 000 PLN
  •   Aktywa 22 988 996 000 PLN
  •   Zatrudnienie 10 747 osób

Struktura akcjonariatu  • 52% - Skarb Państwa
  • 48% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiesław Piosik prezes zarządu 4 140 ~0% Nie
Krzysztof Zamasz prezes zarządu 0 0% Nie
Paweł Orlof członek zarządu 0 0% Nie
Dalida Gepfert członek zarządu 0 0% Tak
Grzegorz Kinelski członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tadeusz Mikłosz członek rady nadzorczej 4 140 ~0% Tak
Wiesław Piosik członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Gołębiowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marian Gorynia członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Radosław Winiarski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Monika Macewicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Klimowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Rafał Szymański członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Przemysław Łyczyński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Michał Kowalewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jeremi Mordasewicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Chmielewski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Sławomir Brzeziński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sandra Malinowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Małgorzata Niezgoda przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ENEA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz