Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel detaliczny

Indeks giełdowy: WIG-40

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 2 094 640 000 PLN
 •   Zysk netto 48 356 000 PLN
 •   Zysk na akcję 3.87 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 905 310 000 PLN
 •   Aktywa 1 017 258 000 PLN
 •   Zatrudnienie 7 604 osób

Struktura akcjonariatu • 11% - ALTUS TFI S.A.
 • 11% - IPOPEMA TFI
 • 7% - AXA OFE
 • 6% - Aviva OFE
 • 6% - NN OFE
 • 59% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Kalinowski prezes zarządu 26 094 0.20% Tak
Cezary Baran wiceprezes zarządu 600 0.01% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jarosław Wawerski członek rady nadzorczej 19 494 0.15% Tak
Artur Kawa przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Laskowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Kowalczewski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Malec członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Aleksander Widera członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz