Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 258 070 000 PLN
  •   Zysk netto -4 427 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.35 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 195 290 000 PLN
  •   Aktywa 252 378 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 012 osób

Struktura akcjonariatu  • 71% - CareUp B.V.
  • 21% - PZU FIZ AN BIS 2
  • 8% - PZU FIZ AN BIS 1
  • 0% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Agnieszka Szpara prezes zarządu 0 0% Tak
Tomasz Suchowierski członek zarządu 0 0% Tak
Bożena Gołębiowska członek zarządu 0 0% Nie
Ireneusz Pikulicki członek zarządu 0 0% Nie
Krystyna Wider – Poloch wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
Józef Tomasz Juros członek zarządu 0 0% Nie
Zdzisław Cepiel członek zarządu 0 0% Nie
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Eduard Maták członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Stępiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jędrzej Litwiniuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Vaclav Jirkú przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Smolarek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Mateusz Słabosz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Waldemar Kmiecik wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz