Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 4 394 000 PLN
  •   Zysk netto 1 401 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.12 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 14 640 000 PLN
  •   Aktywa 54 709 000 PLN
  •   Zatrudnienie 9 osób

Struktura akcjonariatu  • 73% - DAMF INVEST S.A.
  • 27% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jacek Koralewski prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Patrowicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Hetkowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Małgorzata Patrowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Damian Patrowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marianna Patrowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz