Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł inne

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 926 181 000 PLN
 •   Zysk netto 49 656 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.28 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 733 000 000 PLN
 •   Aktywa 581 525 000 PLN
 •   Zatrudnienie 592 osób

Struktura akcjonariatu • 26% - Reventon FIZ
 • 13% - Ibah Holdings Limited
 • 9% - EVF I Investments S.a.r.l.
 • 9% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 5% - Norges Bank
 • 38% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Jarski prezes zarządu 300 000 0.18% Tak
Jarosław Michalik wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Zbigniew Milkiewicz członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Błaszczak członek rady nadzorczej 243 300 0.14% Nie
Paweł Gajewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marcin Krysiak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Krzysztof Szymański członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Karol Kuch członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Aleksander Baryś członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Malinowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sylwia Błaszczak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Rafał Bator członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Agata Jarska przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz