Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 353 787 000 PLN
 •   Zysk netto 21 518 000 PLN
 •   Zysk na akcję 2.16 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 184 690 000 PLN
 •   Aktywa 200 243 000 PLN
 •   Zatrudnienie 288 osób

Struktura akcjonariatu • 15% - Krzysztof Folta
 • 10% - Aviva OFE
 • 8% - Krzysztof Wieczorkowski
 • 6% - Mirosław Nowakowski
 • 6% - Nationale – Nederlanden PTE S.A.
 • 5% - ALTUS TFI S.A.
 • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Diakun prezes zarządu 239 112 2.40% Tak
Sławomir Cieśla członek zarządu 10 000 0.10% Tak
Zbigniew Pawlik członek zarządu 6 578 0.07% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Folta przewodniczący rady nadzorczej 1 504 364 15.11% Tak
Mirosław Nowakowski członek rady nadzorczej 607 000 6.08% Nie
Jan Walulik wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Janusz Rybka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mateusz Rodzynkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Kowalski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz