Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Energetyka

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 164 877 000 PLN
 •   Zysk netto 14 448 000 PLN
 •   Zysk na akcję 4.60 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 46 610 000 PLN
 •   Aktywa 705 405 000 PLN
 •   Zatrudnienie 172 osób

Struktura akcjonariatu • 21% - Krzysztof Kwiatkowski
 • 21% - Waldemar Organista
 • 10% - Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 5% - Skarb Państwa
 • 43% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Kwiatkowski prezes zarządu 655 677 20.82% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Waldemar Organista wiceprzewodniczący rady nadzorczej 655 578 20.82% Tak
Janusz Niedźwiecki przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Józef Piętoń członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Solarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wiesław Glanowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Andrzejewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz