Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-RESPECT WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 1 242 830 000 PLN
 •   Zysk netto 49 965 000 PLN
 •   Zysk na akcję 10.56 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 617 190 000 PLN
 •   Aktywa 897 827 000 PLN
 •   Zatrudnienie 2 137 osób

Struktura akcjonariatu • 11% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 10% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 10% - PKO BP Bankowy OFE
 • 9% - AXA OFE
 • 9% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 6% - MetLife OFE
 • 6% - PTE Allianz Polska S.A.
 • 5% - Generali OFE
 • 34% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jacek Faltynowicz prezes zarządu 0 0% Tak
Ariusz Bober członek zarządu 0 0% Nie
Janusz Juszczyk wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Arkadiusz Klimowicz członek zarządu 0 0% Nie
Sławomir Wołek członek zarządu 0 0% Nie
Adam Świgulski członek zarządu 0 0% Nie
Paweł Skrzypczak wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Piotr Janczyk członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Mosiek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Eryk Karski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Małek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Karol Żbikowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Tarnowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Dreżewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ryszard Rafalski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz