Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł inne

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 20 431 263 PLN
 •   Zysk netto 3 259 171 PLN
 •   Zysk na akcję 0.30 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 138 430 000 PLN
 •   Aktywa 96 651 890 PLN
 •   Zatrudnienie 27 osób

Struktura akcjonariatu • 10% - Agnieszka Bokun
 • 10% - Jolanta Sidzina-Bokun
 • 9% - AEGON OFE
 • 5% - DAZI INVESTMENT
 • 66% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jacek Dziedzic prezes zarządu 0 0% Tak
Zbigniew Bokun prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jolanta Sidzina-Bokun wiceprzewodniczący rady nadzorczej 1 141 074 10.39% Tak
Agnieszka Bokun członek rady nadzorczej 1 060 287 9.66% Tak
Igor Bokun przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcel Dziedzic członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marzena Bednarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz