Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy: WIG-DEWELOPERZY

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 43 423 000 PLN
 •   Zysk netto 5 820 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.47 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 26 300 000 PLN
 •   Aktywa 107 938 000 PLN
 •   Zatrudnienie 14 osób

Struktura akcjonariatu • 20% - Jerzy Dyrcz
 • 20% - Marek Uzdowski
 • 20% - Zbigniew Wasilewski
 • 20% - Zofia Egierska
 • 5% - PKO TFI S.A.
 • 15% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Dyrcz wiceprezes zarządu 2 560 018 20.15% Tak
Zofia Egierska prezes zarządu 2 553 160 20.10% Tak
Marek Uzdowski wiceprezes zarządu 2 503 100 19.70% Tak
Zbigniew Wasilewski wiceprezes zarządu 2 503 100 19.70% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Robert Fijołek członek rady nadzorczej 276 262 2.17% Tak
Bohdan Brym przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Henryk Kacprzak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Bartłomiej Bieleninnik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Edyta Rytel członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Mikołajczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz