Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 138 280 000 PLN
  •   Zysk netto -6 426 000 PLN
  •   Zysk na akcję -1.12 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 10 520 000 PLN
  •   Aktywa 78 989 000 PLN
  •   Zatrudnienie 105 osób

Struktura akcjonariatu  • 27% - Wojciech Rybka
  • 21% - Grażyna Rybka
  • 6% - Akcje własne
  • 46% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wojciech Rybka prezes zarządu 1 643 100 26.90% Tak
Grażyna Rybka prokurent 1 278 480 20.90% Tak
Jakub Kufel wiceprezes zarządu 3 150 0.05% Tak
Maciej Wiśniewski prokurent 200 ~0% Nie
Elżbieta Winiarska prokurent 0 0% Tak
Agnieszka Łukomska prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Ziamek wiceprzewodniczący rady nadzorczej 3 635 0.06% Tak
Bożydar Dubalski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Włosiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Rona członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Aneta Rybka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Łukasz Świerzewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz