Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł drzewny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 641 000 PLN
  •   Zysk netto -5 347 000 PLN
  •   Zysk na akcję -3.00 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 160 000 PLN
  •   Aktywa 3 010 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 15% - Piotr Polak
  • 9% - Aquila Investment S.A.
  • 9% - WIN GENERAL MANAGEMENT
  • 67% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Paluchowski prezes zarządu 5 000 0.29% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Krakówka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Aneta Kazieczko członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Czesław Piotrowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Katarzyna Borkowska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Łukasz Skalski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Małgorzata Łyżwińska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Monika Wieczorek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Patrycja Buchowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Rafał Plewiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz