Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej DGA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 7 028 000 PLN
  •   Zysk netto -1 118 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.99 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 5 300 000 PLN
  •   Aktywa 18 578 000 PLN
  •   Zatrudnienie 21 osób

Struktura akcjonariatu  • 34% - Andrzej Głowacki
  • 9% - DGA S.A.
  • 6% - Anna Szymańska
  • 51% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Głowacki prezes zarządu 384 807 34.05% Tak
Anna Szymańska wiceprezes zarządu 64 854 5.74% Tak
Mirosław Marek wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Michał Borucki prokurent 0 0% Nie
Błażej Piechowiak prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Gosieniecki przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jarosław Dominiak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Karol Działoszyński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Agenor Gawrzyał członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Romuald Szperliński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Gwiazdowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki DGA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz