Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej DELKO SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 495 006 000 PLN
  •   Zysk netto 8 288 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.39 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 53 340 000 PLN
  •   Aktywa 156 933 000 PLN
  •   Zatrudnienie 594 osób

Struktura akcjonariatu  • 24% - Dariusz Kawecki
  • 17% - Mirosław Dąbrowski
  • 9% - Mirosław Newel
  • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Kawecki prezes zarządu 1 438 000 24.05% Tak
Mirosław Dąbrowski wiceprezes zarządu 1 013 510 16.95% Tak
Leszek Wójcik członek zarządu 290 066 4.98% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Czapla wiceprzewodniczący rady nadzorczej 290 067 4.85% Tak
Tomasz Wygoda członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Mariusz Szklarski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Kowalski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jakub Dąbrowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz