Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej DECORA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 197 908 000 PLN
 •   Zysk netto 3 364 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.30 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 88 170 000 PLN
 •   Aktywa 214 490 000 PLN
 •   Zatrudnienie 465 osób

Struktura akcjonariatu • 24% - Włodzimierz Lesiński
 • 10% - Aviva OFE
 • 7% - BPH TFI S.A.
 • 6% - FAMILIAR S.A.
 • 6% - ING OFE
 • 47% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Waldemar Osuch prezes zarządu 199 734 1.77% Tak
Artur Hibner członek zarządu 52 519 0.46% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Włodzimierz Lesiński przewodniczący rady nadzorczej 2 746 779 24.30% Tak
Hermann-Josef Christian członek rady nadzorczej 563 193 4.98% Tak
Marzena Lesińska członek rady nadzorczej 18 700 0.17% Tak
Andrzej Tomaszewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Dąbrowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki DECORA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz