Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 65 596 000 PLN
  •   Zysk netto -62 807 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.84 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 60 020 000 PLN
  •   Aktywa 745 466 000 PLN
  •   Zatrudnienie 202 osób

Struktura akcjonariatu  • 77% - Mariusz Świtalski oraz Mateusz Świtalski (bezpośrednio i pośrednio)
  • 16% - Enaville Investments Spółka Akcyjna
  • 7% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Henryk Jaskuła członek zarządu 70 000 0.09% Nie
Tomasz Jurga członek zarządu 19 136 0.03% Tak
Piotr Pęcherski prokurent 0 0% Nie
Waldemar Taciak prokurent 0 0% Nie
Roland Czechmanowski prokurent 0 0% Nie
Maciej Szturemski prezes zarządu 0 0% Nie
Wiesław Kostrzyński członek zarządu 0 0% Nie
Paweł Ciszek prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Świtalski przewodniczący rady nadzorczej 36 341 188 48.44% Tak
Mateusz Świtalski członek rady nadzorczej 21 786 991 29.04% Tak
Krystian Czarnota członek rady nadzorczej 95 679 0.13% Tak
Henryk Jaskuła członek rady nadzorczej 70 000 0.09% Nie
Wiesław Michalski członek rady nadzorczej 9 568 0.01% Tak
Tomasz Wojtaszek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Przemysław Schmidt członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Pierre Mellinger członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Geza Szephalmi członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Adam Maciejewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz