Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 172 719 000 PLN
 •   Zysk netto 12 624 000 PLN
 •   Zysk na akcję 1.16 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 37 360 000 PLN
 •   Aktywa 433 524 000 PLN
 •   Zatrudnienie 322 osób

Struktura akcjonariatu • 15% - Contango 2 FIZ
 • 12% - Marek Girek
 • 10% - Paweł Witkiewicz
 • 6% - DFive Investment Limited
 • 5% - Krzysztof Bednarek
 • 5% - Sebastian Bogusławski
 • 47% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Girek wiceprezes zarządu 1 004 800 11.91% Nie
Paweł Witkiewicz prezes zarządu 834 990 9.90% Tak
Arkadiusz Zachwieja wiceprezes zarządu 7 000 0.08% Tak
Rafał Wnorowski wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Jacek Kujawa prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Sebastian Bogusławski członek rady nadzorczej 431 382 5.11% Nie
Maciej Kowalski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 261 306 3.10% Nie
Marian Noga członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tadeusz Kozaczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Milewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Antonowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marcin Haśko przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Michnicki członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Adam Leda członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz