Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 18 912 000 PLN
 •   Zysk netto -2 341 000 PLN
 •   Zysk na akcję -1.09 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 17 690 000 PLN
 •   Aktywa 27 516 000 PLN
 •   Zatrudnienie 78 osób

Struktura akcjonariatu • 16% - Talnet Holding Limited
 • 10% - Marek Dojnow
 • 9% - Bartosz Michałek
 • 8% - Karol Wilczko
 • 7% - Adam Jabłoński
 • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bartosz Michałek prezes zarządu 187 576 8.69% Tak
Karol Wilczko wiceprezes zarządu 181 207 8.40% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Dojnow przewodniczący rady nadzorczej 209 861 9.73% Tak
Derek Christopher wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Łubiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Przemysław Czuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Góreczny członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz