Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 131 580 000 PLN
  •   Zysk netto 80 270 000 PLN
  •   Zysk na akcję 9.80 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 927 610 000 PLN
  •   Aktywa 1 304 828 000 PLN
  •   Zatrudnienie 5 037 osób

Struktura akcjonariatu  • 33% - Janusz Filipiak
  • 10% - Elżbieta Filipiak
  • 57% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Janusz Filipiak prezes zarządu 2 674 488 32.88% Tak
Paweł Prokop wiceprezes zarządu 37 539 0.46% Tak
Zbigniew Rymarczyk wiceprezes zarządu 32 867 0.40% Tak
Konrad Tarański wiceprezes zarządu 10 608 0.13% Tak
Marcin Warwas wiceprezes zarządu 10 608 0.13% Tak
Piotr Reichert wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Andrzej Przewięźlikowski wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Piotr Piątosa wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Marcin Dąbrowski wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Michał Bajcar prokurent 0 0% Nie
Maria Smolińska prokurent 0 0% Nie
Iwona Kasprzyk prokurent 0 0% Nie
Dorota Klentak-Łyżwa prokurent 0 0% Nie
Dariusz Durałek prokurent 0 0% Nie
Anna Kleszcz prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Elżbieta Filipiak przewodniczący rady nadzorczej 846 000 10.40% Tak
Anna Pruska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Anna Ławrynowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Danuta Drobniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Brzeziński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Bednarski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Kucharzyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz