Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Colian Holding Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł spożywczy

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-SPOŻYWCZY

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 888 964 000 PLN
  •   Zysk netto 66 822 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.41 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 763 500 000 PLN
  •   Aktywa 1 090 571 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 840 osób

Struktura akcjonariatu  • 37% - AllumaInvest sp. z o.o.
  • 29% - IPOPEMA 21 FIZAN z siedzibą w Warszawie
  • 5% - Ziołopex Sp. z o.o. Pi_x0001_tek Mały
  • 29% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Szuława członek zarządu 49 000 0.03% Tak
Jan Kolański prezes zarządu 21 595 0.01% Tak
Zofia Suska prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Matuszczak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Mikołajczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Sadlej wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Dziekoński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Łagowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Colian Holding Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz