Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 364 804 000 PLN
  •   Zysk netto -13 945 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.22 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 55 880 000 PLN
  •   Aktywa 846 311 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 165 osób

Struktura akcjonariatu  • 63% - PS Holdco Sp. z o.o.
  • 37% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Przemysław Sztuczkowski prezes zarządu 43 691 307 62.55% Tak
Przemysław Grzesiak wiceprezes zarządu 2 521 639 3.61% Tak
Krzysztof Zoła członek zarządu 0 0% Tak
Dominik Barszcz członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Hubert Janiszewski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Kak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Rocki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Freyberg wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Łapiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz