Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Ciech Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł chemiczny

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-CHEMIA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 3 273 014 000 PLN
  •   Zysk netto 346 005 000 PLN
  •   Zysk na akcję 6.51 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 532 190 000 PLN
  •   Aktywa 3 910 273 000 PLN
  •   Zatrudnienie 3 668 osób

Struktura akcjonariatu  • 51% - KI Chemistry s. à r. l.
  • 9% - ING OFE
  • 40% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Artur Osuchowski członek zarządu 65 195 0.12% Tak
Dariusz Krawczyk prezes zarządu 0 0% Nie
Maciej Tybura prezes zarządu 0 0% Tak
Andrzej Kopeć członek zarządu 0 0% Nie*
Artur Król członek zarządu 0 0% Nie
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Kulczyk przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Mikołajczak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Olech członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mariusz Nowak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Augustyniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Stramski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sebastian Kulczyk przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Ciech Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz