Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 25 019 000 PLN
  •   Zysk netto -7 860 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.56 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 287 900 000 PLN
  •   Aktywa 90 678 000 PLN
  •   Zatrudnienie 98 osób

Struktura akcjonariatu  • 46% - Marek Tymiński
  • 6% - TFI PZU S.A.
  • 48% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Tymiński prezes zarządu 6 366 357 45.75% Tak
Adam Pieniacki członek zarządu 0 0% Tak
Łukasz Misiurski członek zarządu 0 0% Nie
Monika Rumianek członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Sroczyński przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Leszczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Litwiniuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Lech Tymiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Dworak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dasza Gadomska przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Mariusz Sawoniewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Norbert Biedrzycki członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz