Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 226 533 685 PLN
  •   Zysk netto 1 669 782 PLN
  •   Zysk na akcję 0.09 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 60 270 000 PLN
  •   Aktywa 171 383 212 PLN
  •   Zatrudnienie 1 428 osób

Struktura akcjonariatu  • 31% - REVICO S.A.
  • 23% - PETRO MECHANIKA S.A. w upadłości układowej
  • 6% - ALTUS TFI S.A.
  • 40% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wojciech Mazur prezes zarządu 88 000 0.35% Tak
Mariusz Wandor członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Mazur członek rady nadzorczej 285 ~0% Tak
Andrzej Rusek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Gastołek wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Edward Sosnowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Wróblewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dariusz Zych przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Janiak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jarosław Lisiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Pańczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz