Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 97 076 100 PLN
 •   Zysk netto 26 220 400 PLN
 •   Zysk na akcję 19.70 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 11 150 000 PLN
 •   Aktywa 1 206 999 800 PLN
 •   Zatrudnienie 328 osób

Struktura akcjonariatu • 19% - Andrzej Witkowski
 • 18% - RESTATA INVESTMENTS Ltd.
 • 15% - Naruwe LTD
 • 15% - Phimage LTD
 • 5% - BL10 sp. z o.o. S.K.A.
 • 28% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Michał Kawczyński wiceprezes zarządu 500 0.04% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Winogradski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Ireneusz Radaczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Matuszczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Mateusz Jakubowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Michał Bartczak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Michał Siwiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Rafał Reczek członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz